Wie is Filip Ledoux?

Filip heeft een doel: kids van 11 tot 99 de basisbeginselen van programmeren bijbrengen. In de wereld van morgen kun je niet meer om computers heen. 'Een computer gebruiken kan bijna iedereen, maar weinigen sturen een computer echt aan. Dat is veel leuker, leerzamer en nuttiger. Jij bent dan de baas over de machine in plaats van de machine over jou.'

Filip Ledoux neemt je in dit boek mee in de wereld van de computertaal. ‘Programmeren is niet alleen leuk, maar wordt ook een van de basisvaardigheden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Ik probeer de kinderen de computer te laten begrijpen, aan de hand van de magische driehoek. Het gaat niet alleen om begrijpen, maar ook om de juiste attitude en het leren programmeren. Met de magische driehoek als sleutel komt het kind terecht in het paradijs van de bit-kids. In dit paradijs helpen bit-kids elkaar en leren ze aan en van elkaar.’

Achtergrondinfo

​Op 1 januari 2000 zou de wereld vergaan. Voor de eeuwwisseling gebruikten computerprogramma's immers twee cijfers in plaats van vier om het jaar weer te geven. 98 in plaats van 1998, 99 in plaats van 1999, 00 in plaats van 2000. Op 1 januari 2000 zou de wereld teruggaan in de tijd: van 99 naar 00.

De gevolgen zouden niet te overzien zijn als deze computerfout niet op tijd was opgelost. ​Banken zouden failliet gaan: zij zouden bijvoorbeeld 99 jaar rente betalen in plaats van 1 jaar. De grootste doemdenkers beweerden dat alle nucleaire raketten automatisch zouden worden gelanceerd. De programma's die de lancering controleren, werkten immers niet meer. De wereld naderde destijds haar einde.

Deze computerfout (een bug)​ werd beroemd en kreeg de naam jaar-2000-bug. De jaar-2000-bug zorgde ervoor dat Filips eerste job erin bestond de wereld te redden. Samen met duizenden bit-kids schreef hij nieuwe computerprogramma's waarin een jaar wel uit vier cijfers bestond. Sindsdien bevindt Filip zich in het paradijs van de bit-kids waarin je dagelijks nieuwe dingen kan maken en leren.

​Filip is 42, gehuwd en vader van 2 zonen en 1 dochter: Louis, Mathieu en Julie. In 1996 studeerde hij af als licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Sinds 1998 runt hij zijn eigen bedrijf, gespecialiseerd in het redden van de wereld en het automatiseren van bedrijfsprocessen.

Hoe word ik een bit-kid?

Filip leert kinderen computerspelletjes schrijven in plaats van ze te spelen. Kinderen leren op een ludieke manier hoe een programmeur te werk gaat, en waarin dit werk verschilt van bijvoorbeeld een dokter of metselaar. ‘Ons onderwijs slaagt er maar niet in om onze kinderen de huidige digitale wereld te doen begrijpen. Kinderen leren wel computers gebruiken, maar leren geen computerprogramma's schrijven. Een bit-kid laat zijn computer doen wat hij in zijn verbeelding heeft.'

'Er schuilt een bit-kid in velen van jullie. Hopelijk komt hij snel tevoorschijn. Welkom in het paradijs van de bit-kids.'